Oprichting

Stuur een Masai kind naar school

Het verhaal achter de stichting Stuur een Masai kind naar school


Astrid Moolhuijsen, in het dagelijks leven ondernemer in Soest en Baarn, is de oprichtster van de stichting ‘Stuur een Masai kind naar school’.

Hieronder volgt haar verhaal over de ontmoetingen met Joyce en Oloningo, die hebben geleid tot de stichting ter ondersteuning en scholing van Masai kinderen met en zonder handicap.


Tanzania


In oktober 2016 ben ik vier weken op bezoek geweest in Tanzania op uitnodiging van mijn buurvrouw Tijda Deisz en haar partner Fred de Soet.

Zij werkten daar als vrijwilligers in Bukumbi hospital nabij Mwanza. Tijda als fysiotherapeut en Fred als ICT-consultant. Toen zij eerder in 2014 in Wasso hospital in het noorden van Tanzania werkten, ontmoetten zij het destijds zevenjarige Masai meisje Joyce. Haar romp was voor 45 procent tweedegraads verbrand doordat haar kleding vlam had gevat door het vuur in de hut van haar ouders. Tijda heeft beroepsmatig met haar gewerkt, maar raakte zo betrokken bij haar toestand en herstel, dat zij en Fred sindsdien veel extra’s voor Joyce en haar familie hebben gedaan en nog steeds doen. Na een periode van wondgenezing en operaties in diverse ziekenhuizen (Wasso, Mwanza en Singida) gaat Joyce sinds januari 2016 weer naar school. Reden om haar en de familie aan het einde van het schooljaar in Wasso gezamenlijk te bezoeken.

Oloningo


November 2016 - Bezoek boma Oloningo

Wij hebben een bezoek gebracht aan de zevenjarige Oloningo in een boma (nederzetting) ver buiten Wasso. Deze Masai jongen lag in 2014 samen met Joyce een half jaar in het ziekenhuis van Wasso vanwege ernstige brandwonden aan zijn rechterarm. Het herstel van zijn wonden is gelukkig voorspoedig verlopen. Wel maakte hij op ons een ongelukkige en ondervoede indruk. Hij had een doffe blik in zijn ogen en hield zich iedere dag alleen bezig met het hoeden van vee. Pas toen wij hem een recente foto van Joyce lieten zien, kwam er op zijn gezicht een glimlach tevoorschijn. Oloningo liet blijken dat hij ook graag naar school zou willen gaan. Dit heeft voor mij (Astrid Moolhuijsen) de doorslag gegeven in januari 2017 tot oprichting van de stichting Stuur een Masai kind naar school.


Januari 2017 - Oloningo gaat naar school

Vanaf januari 2017 (aanvang nieuw schooljaar) is Oloningo begonnen in de kleuterklas (pre-primary) van Bright, de lagere school in Sakala. Dit is een dorp net buiten Wasso in de vallei richting Loliondo. Daar zal hij voor het eerst beginnen met lezen en schrijven in Swahili èn Engels, tellen en rekenen.

Dit is het eerste kind die deze kans heeft gekregen dankzij donaties aan de stichting.


Januari 2020

Oloningo doet het goed en gaat naar de tweede klas van de lagere school!Oloningo - november 201
Oloningo - januari 2017 - eerste schooldag

Foto links: Oloningo tijdens zijn verblijf in Wasso hospital in mei 2014.

Photo on the left: Oloningo during his stay in Wasso hospital in May 2014.

Foto midden: Oloningo bij de eerste ontmoeting in november 2016 als veehoeder in zijn boma.

Middle photo: Oloningo as a little herdsman in his boma on our first meeting in November 2016.

Foto's rechts: Oloningo twee maanden later in schooluniform op zijn eerste schooldag in januari 2017 en een foto van oktober 2019.

Photos on the right: Oloningo in school uniform on his first school day two months later in January 2017 and a picture from october 2019.