Home

Stichting Stuur een Masai kind naar school


De stichting is opgericht in 2017 en heeft als werkterrein Tanzania en Kenia. Alle bestuurstaken worden geheel onbezoldigd verricht.

Het doel van de stichting is de scholing van kansarme Masai kinderen. Daardoor versterken ze niet alleen hun persoonlijke positie maar ook die van het Masai volk. U kunt ons daarbij helpen.


Foundation Send a Maasai child to school


The foundation was established in 2017 and its scope is in Tanzania and Kenya. The board and members are all volunteers. The goal of the foundation is to provide good education of underprivileged Maasai children. As such they not only improve their personal position but also that of the Maasai people as a whole. You can help.

Wat doen we?


De stichting ondersteunt kansarme Masai kinderen in de afgelegen dorpen in het noorden van Tanzania en het zuiden van Kenia. Met uw donatie maakt u het hen mogelijk om (weer) naar school te gaan.


Tanzania

In Tanzania gaan door toedoen van de stichting en haar sponsoren sinds 2016 meerdere kinderen naar een lagere school in Sakala. Dit dorp ligt tussen de plaatsen Wasso en Loliondo in het Ngorongoro district van Tanzania. Omdat veel kinderen verafgelegen wonen, verblijven ze intern nabij of op de school. (boarding) De kinderen gaan naar een privé school waar de voertaal Engels is (English medium). Daarnaast leren ze ook lezen, schrijven en spreken in het Swahili.

Wij controleren de leerprestaties en houden hun gezondheid in de gaten. Zo nodig wordt ook medische hulp geregeld. De kinderen worden door onze stichting en de Britse organisatie The Mud House Children’s Foundation (MHCF) in goed overleg geselecteerd en gemonitord. De MHCF regelt via hun medewerkers in Sakala de lesgelden, maaltijden, slaapplaatsen, schooluniformen, boeken en lesmateriaal. Dit doet zij al meer dan tien jaar in samenwerking met de lokale Masai. De MHCF is daardoor goed op de hoogte van de omstandigheden van de kinderen en hun families, overlegt regelmatig met de ouders en onderhoudt nauw contact met de school.


Kenia

In Kenia is de stichting sinds begin 2020 actief. We werken hier goed samen met het schoolproject van Marie Culligan (van het Fisi Camp) in het dorp Oloolaimutia grenzend aan de oostzijde van het Maasai Mara wildpark. Begin 2020 zijn hierdoor de eerste drie gesponsorde kinderen naar de door de overheid gerunde lagere school in Oloolaimutia gegaan. Vanwege de Corona pandemie gingen alle scholen in Kenia vanaf maart tot einde jaar dicht. Een verloren schooljaar dus. In januari 2021 zijn de scholen weer open gegaan. Vier kinderen maken vanaf 2021 gebruik van onze sponsoring.

Nieuwsbrief en overige stichting informatie


Via deze website, nieuwsbrieven en onze Facebook en Instagram-pagina's

houden wij u op de hoogte van de vorderingen van de door u gesponsorde kinderen.


Onder INFO vindt u ook de samenstelling van het bestuur,

ons (e-mail)adres, bank-, KvK- en RSIN-nummer,

Beleidsplannen, Financiële Jaarverslagen en

het Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen.Gesponsorde kinderen / Sponsored children (Dutch only)


Ga naar de verhalen en status van de door de stichting gesponsorde Masai kinderen in Tanzania

Ga naar de verhalen en status van de door de stichting gesponsorde Masai kinderen in Kenia

TANZANIA

          Tanzania, Sakala - Bright English Medium Pre and Primary School - 11-2019

Joyce (Tanzania)


2014-2015

Tijdens hun vrijwilligerswerk in Wasso hospital begin 2014, ontmoetten Tijda en Fred het destijds achtjarige Masai meisje Joyce Kuyato als patiënt. Haar romp was voor 45 procent tweedegraads verbrand doordat haar kleding vlam had gevat door het vuur in de hut van haar ouders in de plaats Soit Sambu. Tijda heeft beroepsmatig met haar gewerkt, maar raakte zo betrokken bij haar toestand en herstel, dat zij en Fred sindsdien veel extra’s voor Joyce (geboren op 20-08-2006) en haar familie hebben gedaan en nog steeds doen.


2016-2021

Na een lange periode van wondgenezing en verblijf en operaties in diverse ziekenhuizen (Wasso, Mwanza en Singida) gaat Joyce sinds januari 2016 weer naar school in Wasso. Zij start aanvankelijk in de eerste, later de tweede klas.

In verband met haar huidconditie en de noodzakelijke extra hygiëne verblijft zij buiten schooltijd in het huis van Salome, de plaatselijke vertegenwoordiger van de MHCF. Dit huis in Sakala (bij Wasso) ligt in het dal vlakbij de BRIGHT school.

2017 was een rustig jaar voor Joyce, ook weer zonder ziekenhuizen. Haar studieresultaten in de derde klas zijn goed.

Sinds 2017 verloopt de sponsoring van Joyce via de stichting.

In 2018 is Joyce gestart in klas 4. Joyce is leergierig, intelligent, spreekt inmiddels al goed Engels, maar is ook een beetje aan het puberen.

Salome let er goed op dat het huiswerk dagelijks wordt gemaakt. Voor de nationale eindtoets van klas vier behaalde Joyce Simanga Kuyato voor elk vak het hoogste A resultaat.

Joyce heeft in 2019 met heel goede resultaten klas 5 doorlopen. In dat jaar woont ze ook bij Salome in Sakala, waar ze ook meehelpt in de huishouding. Eind 2019 hebben Fred en Tijda mama Joyce in Soit Sambu financieel geholpen met het starten van haar "small business", bestaande uit het in kleinere hoeveelheden en met een kleine marge op de markt doorverkopen van bij de groothandel ingekochte suiker, rijst, kookolie, thee en zeep.

Na het met redelijke resultaten hebben doorlopen van klas 6 is Joyce in 2021 gestart in de laatste en toekomst bepalende klas (Standard 7). Zij verblijft niet langer meer bij Salome, maar "board" op BRIGHT zelf. Zonder huishoudelijke taken zal ze zich beter kunnen concentreren op haar studie. Op 28 augustus 2021 heeft Joyce haar feestelijke Graduation Day op Bright gevierd als afsluiting van haar lagere schoolperiode.

Haar Primary School Leaving Examination (PSLE) resultaten zijn: Kiswahili - A, English - A, Maarifa - C, Hisabati - B, Science - B, Uraia - A, Average Grade - B. Bron: National Examinations Council of Tanzania (NECTA).

In November en December heeft zij op de Peace House Secondairy School al kennis gemaakt (pre-form 1 periode) met haar toekomstige middelbare school in Arusha.


2022-

Joyce is gestart met haar eerste jaar op de Peace House Secondairy School in Arusha. Ze is een middenmoter gebleken. In januari 2023 is ze gestart in de tweede klas.

Oloningo (Tanzania)


2017-

Deze Masai jongen lag in 2014 samen met Joyce een half jaar lang in het ziekenhuis van Wasso vanwege ernstige brandwonden aan zijn rechterarm. Het herstel van zijn wonden is gelukkig goed verlopen.

In november 2016 hebben we een bezoek gebracht aan Oloningo Ngalei in een boma (nederzetting) ver buiten Wasso waar hij iedere dag alleen bezig was met het hoeden van vee. Hij maakte op ons een ongelukkige en ondervoede indruk. In overleg met de familie en Salome werd besloten hem een kans te geven om naar school te gaan.

Vanaf januari 2017 (aanvang nieuw schooljaar) is Oloningo begonnen in de kleuterklas (pre-primary) van Bright, de lagere school in Sakala. Daar is hij voor het eerst begonnen met lezen en schrijven in Swahili èn Engels, tellen en rekenen.

Oloningo (geboren in 2010) heeft in 2018 goede studieresultaten behaald en is in januari begonnen in PP2. (pre-primary 2).

Oloningo heeft als een van de besten in 2019 de eerste klas van de lagere school doorlopen. In 2021 was hij 16e (grade B) van de 37 in de klas.

Hij deed in 2022 als 12-jarige de vierde klas. Zijn resultaat voor de "Class Four National Exams": Grade A.

Kosena (Tanzania)


2017-

De Masai chief heeft haar vader ervan overtuigd dat het belangrijk was om Kosena Mawaya (geboren in 2008) naar school te laten gaan. Zij is toen direct meegenomen door Salome, anders was zij de volgende dag wellicht "weggegeven" aan een oudere man.

Vanaf februari 2017 is Kosena begonnen in de kleuterklas (pre-primary) van Bright, de lagere school in Sakala. Dit is een dorp net buiten Wasso richting Loliondo. Daar is zij voor het eerst begonnen met lezen en schrijven in Swahili èn Engels, tellen en rekenen.

Kosena heeft goede studieresultaten behaald en is in januari 2018 begonnen in PP2.

Kosena houdt van lezen en schrijven. In 2021 was ze 27e (grade C) van de 37 in de klas. In 2022 deed ze klas 4. Haar resultaat voor de "Class Four National Exams": Grade A.

Muteno (Tanzania)


2017-

Muteno Silomal (geboren in 2007) is de dochter van een arme alleenstaande moeder. Toen zij het aanbod kreeg haar dochter naar school te laten gaan, barstte zij in tranen uit van geluk. Zij heeft een broer en een zus: Lekoko en Amina.

Muteno is in januari 2018 begonnen in de eerste klas van de lagere school.

Muteno doet het erg goed op school. Haar schoolresultaten over 2022: klas 5, positie 20 van 30 leerlingen, Grade C.

Panin (Tanzania)


2017-

Panin Tuluya (geboren in 2007) komt uit een arm gezin waarvan de vader bewaker is van het hostel van de MHCF. Door toedoen van de stichting is hij nu van de wachtlijst af en is hij begin 2017 enthousiast op school begonnen. Panin heeft in 2018 en ook daarna goede studieresultaten behaald. Panin's schoolresultaten over 2022: klas 6, positie 17 van 36 leerlingen, Grade B.

Mussa (Tanzania)


2018-

Mussa Senge (geboren in 2009) is een kind van de wachtlijst van de MHCF die door toedoen van de stichting in de tweede helft van 2018 met zijn scholing is begonnen. Zijn schoolresultaten over 2022: klas 3, positie 38 van 41 leerlingen, Grade D. Mussa zal in 2023 de derde klas overdoen.

Naiduya (Tanzania)


2018-

Naiduya Sirmei (geboren in 2010) is een meisje met een lichte fysieke handicap. Door toedoen van de stichting is zij van de wachtlijst van de MHCF gehaald en in de tweede helft van 2018 met haar scholing begonnen.

In de afgelopen jaren is Naiduya van een verlegen meisje veranderd in een slimme actieve meid, die ook bij het voetballen er vol voor gaat.

Naiduya heeft in februari 2022 haar eerste release operatie ondergaan aan haar linkerhand en pols. Tijdens de pre- en postoperatieve periode verbleef ze in The Plaster House in Arusha. Half mei was ze weer terug op school. Haar schoolresultaten over 2022: klas 5, positie 30 van 30 leerlingen, Grade C. Ze gaat wel door naar klas 6 en de school zal haar in 2023 extra aandacht proberen te geven.

Neema (Tanzania)


2018-

Neema Soilal (geboren in 2011) wordt vanaf 2018 door de stichting gesponsord.

Neema ging in 2020 nog een jaar naar een "pre-primary" klas, maar in 2021 begint haar echte lagere schooltijd.

Haar schoolresultaten over 2022: klas 2, positie 37 van 53 leerlingen, Grade B.

Lowasa (Tanzania)


2019-

Lowasa Longeda (geboren in 2009) wordt vanaf 2019 door de stichting gesponsord.

Lowasa's schoolresultaten over 2022: klas 5, positie 29 van 30 leerlingen, Grade C. Hij heeft in 2023 extra aandacht van de school nodig.

KENIA

          Kenia, Oloolaimutia - Oloolaimutia Primary School - 11-2021

NB: Op de FB pagina van de stichting is meer informatie over de school (Oloolaimutia Primary) beschikbaar.

Schoolsysteem Kenia

Kenia is tot en met 2023 in een overgangsfase van een oud naar een nieuw lagere school leersysteem.

Twee van de gesponsorde kinderen zitten nog in het oude systeem (tot eind 2023). Eén sponsor kind volgt het nieuwe leersysteem.

Het oude leersysteem: Primary school = Grade 1 t/m 8 (jaar). Het nieuwe leersysteem: Primary school = Grade 1 t/m 6 (jaar).

Daarna 3 jaar pre-Secondary school. Dan 3 jaar Secondary school en eventueel nog 3 jaar Universiteit.

 

Boarding

De kinderen die wij sponsoren, verblijven tijdens het schooljaar op school (boarding). Hoewel niet alle kinderen ver van de school wonen, is het voordeel hiervan dat zij op deze manier voldoende voedsel krijgen en zich beter kunnen concentreren op hun studie.

Charity Sintalo (Kenia)


2020-

Charity is 16 jaar (2023) oud en zit in het laatste schooljaar van het oude leersysteem (2023).

Haar moeder is een alleenstaande Masai vrouw die in haar onderhoud voorziet door suiker en maismeel te verkopen op de markt.

Julia Kiu (Kenia)


2020-

Julia is 16 jaar (2023) oud en zit in het laatste schooljaar van het nieuwe leersysteem (2023).

Haar moeder is een arme, alleenstaande Masai vrouw. Om in hun levensonderhoud te voorzien maakt haar moeder sieraden voor de verkoop aan toeristen.

Mirriam Loinyo (Kenia)


2023

Miriam komt uit een eenoudergezin en haar moeder kan het schoolgeld voor haar laatste schooljaar in 2023 niet meer betalen. Ook woont zij te ver weg om elke dag naar school te reizen. Met de eenmalige schooljaar ondersteuning door de stichting kan zij haar studie voltooien en wordt zo geen drop out.

Francis Milenta (Kenia)


2021-2022

Francis is 14 jaar als de ondersteuning door de stichting in 2021 aanvangt. Zijn moeder is alleenstaand en al op leeftijd (rond de 50 jaar). Twee zaken die het leven voor haar niet makkelijk maken en er voor gezorgd hebben dat het schoolgeld voor Francis niet meer door haar was op te brengen. Eind 2022 heeft hij in klas 8 de lagere school met goed gevolg afgemaakt. Daarmee stopt de ondersteuning door de stichting.

Wilson Kaiwa (Kenia)


2020-2022

Wilson is 14 jaar oud en zit in klas 7 van het oude schoolsysteem als de ondersteuning door de stichting in 2021 aanvangt.

Zijn moeder is een arme Masai weduwe. Wilson wilde in eerste instantie niet meer naar school omdat hij zijn moeder thuis wilde blijven helpen.

Als hij in de schoolvakanties thuis komt, hoedt hij de kudden van anderen voor € 0,40 per dag.

Eind 2022 heeft hij in klas 8 de lagere school met goed gevolg afgemaakt. Daarmee stopt de ondersteuning door de stichting.

Eindexamen resultaat: Engels D, Swahili D, Maths C, Science C. Positie 222 van 500 examinanten.

Luka Mpoe (Kenia)


2021-2021

De sponsoring voor Luka was alleen voor de laatste schooltermijn van Grade 8 / klas 8. In maart is hij geslaagd voor zijn lagere school diploma.