Info

Bestuur stichting / Board of Directors

Nieuwsbrieven en verslagen /

Newsletters and reports

Beleidsplan

Policy plan (Dutch only)

Naam stichting / Foundation Name

Stichting "Stuur een Masai kind naar school"


Bankrekening / Bank account

IBAN:  NL78ABNA 0537 9190 58

BIC:     ABNANL2A


Overige gegevens / Other details

RSIN:  857167042

KvK:    67768792

Website: www.stuureenmasaikindnaarschool.nl

Instagram: masaikindnaarschool


Verantwoording ANBI


Informatie / Information